г.   ч.  

IPO Credit

ул. "Сан Стефано" №12   Плевен

 Галерия: 1 изображения

Информация

Пари в брой само срещу лична карта!

  • кредити обезпечени с ипотека
  • кредит обезпечени със залог на автомобил
  • месечни вноски
  • незабавен отговор в нашия офис
  • преференции за изрядни клиенти

"ИПОКРЕДИТ" ООД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 12:00ч.
13:00 - 18:00ч.