г.   ч.  

ПРОИЗВОДСТВОДомашно произведен мед 6 лв./бр